Huisregels

Zorgboerderij de Duintuin is een agrarisch bedrijf met een grote diversiteit aan werkzaamheden. Dit brengt risico’s met zich mee. Door middel van het kwaliteitssysteem proberen wij deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Houdt er echter rekening mee dat niet alle risico’s zijn uit te sluiten! Het is en blijft een werkende boerderij! 

Als je bij de Duintuin komt werken ontvang je een exemplaar van deze huisregels op papier. Door ondertekening van deze huisregels verklaar je de huisregels gelezen te hebben en de risico’s aanvaard.

Algemene regels

We beginnen de dag altijd met een overleg over werkzaamheden, als er dingen zijn die belangrijk zijn om te weten, meld het dan direct. Het staat ons vrij om informatie in te winnen en/of door te geven aan de opgegeven contactpersonen (zorgovereenkomst) die in het belang zijn voor de uitvoering van je traject bij de Duintuin.

Als je niet kan komen moet je dit een 24 uur van te voren melden bij de leiding, bij latere afmelding zijn wij genoodzaakt deze dag zoals gepland in rekening brengen. Bij ziekte op de dag van dagbesteding afmelden via het mobiele nr: 06-57322990 (André).

Als je eerder weggaat, laat je het de leiding weten.

Wij nemen gezamenlijk pauze:

  • 10.00 uur   koffie/thee
  • 12.00 uur   lunch
  • 14.00 uur   koffie/thee

Bij aankomst op de tuin groeten wij elkaar.

Wij respecteren en accepteren elkaar zoals wij zijn.

Indien mogelijk helpen wij elkaar bij het realiseren van onze doelen op de tuin.

Als er persoonlijke situaties en/of problemen zijn kunnen die vertrouwelijk met de leiding besproken worden.

Wij roddelen niet over en/of met elkaar.

Het gebruik van alcohol en drugs op de tuin is verboden.

Roken is toegestaan, echter alleen buiten.

Het onder invloed zijn van alcohol, drugs of anderszins is niet toegestaan.

Agressie in woord en daden, diefstal en  (ongewenste) intimiteiten zijn niet toegestaan.

Lichamelijk of verbaal geweld is op De Duintuin verboden.

Bij het zich voordoen van ongewenste intimiteiten wordt direct contact opgenomen met de contactpersoon / begeleider en/of aangifte gedaan.

Gereedschap wordt in overleg met de leiding gebruikt. Na afloop van het werk wordt het gereedschap schoon gemaakt en opgeruimd.

Ga geen zware dingen tillen. Vraag of iemand je helpt.

Een boerderij kan gevaarlijk zijn, ruim daarom altijd het gebruikte gereedschap, stokken en kratten op de daarvoor bestemde plek op, ga altijd aan de kant voor tractoren, auto’s en machines enz.

Zonder toestemming nemen wij geen foto’s van deelnemers op de tuin.

Tijdens het werk niet bellen, voor eigen en andermans veiligheid.

Het gebruik van mobieltjes is alleen tijdens de pauze toegestaan.

Houdt je aan de veiligheidsvoorschriften en de aanwezige werkbeschrijvingen en protocollen, werkzaamheden die anders worden uitgevoerd dan omschreven behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de Duintuin.

De Duintuin beschikt over een klachten- en privacyreglement welke kan worden ingezien.

Aanwijzingen van André, Svetlana of Annemieke in verband met veiligheid of bij onraad altijd opvolgen.

Veiligheid is belangrijk om actief jezelf te kunnen zijn!

Voorwerpen waarmee u anderen letsel kunt toebrengen mogen niet in jouw bezit zijn.

Zorg zelf voor deugdelijk schoeisel (bij voorkeur met stalen neuzen) en gepaste kleding.

Deelnemers en vrijwilligers hebben een W.A. verzekering.

Zijn er onveilige situaties of voelt u zich onveilig meld dit dan aan een van de begeleiders.

 

Zijn er vragen of andere zaken bespreek ze met ons.